முகப்பு / தேசியத் தலைவர் / மாவீரர் நினைவில் தலைவர் / மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005

மாவீரர் நாள் 2005
     
     
மாவீரர் நாள் 2005
விளக்கம்: National Leader Hon. Velupillai Prabakaran in 2005 Martyr Day event.
திறவுச்சொல்:  
பதிவுநாள்: 26.12.2012 03:52
வரவுகள்: 461
தரவிறக்கம்: 29
தரம்: 4.00 (1 வாக்கு(கள்))
கோப்பின் அளவு: 53.5 KB
பதிவு செய்தவர்: admin

முதற்படம்:

மாவீரர் நாள் 2005
IPTC Info
படத்தின்பெயர்: National Leader
பதிப்புரிமை விபரம்: Photography Unit of Liberation Tigers
தலைப்பு: National Leader Hon. Velupillai Prabakaran in 2005 Martyr Day event.
 அடுத்தபடம்:

மாவீரர் நாள் 2005   

 


 
 
 
 
 
 
© Copyright 2005 - 2013, Aruchuna.com. All right reserved.
அனைத்து உரிமைகளும் அருச்சுனா இணையத்திற்கே
http://www.aruchuna.com - info@aruchuna.com