முகப்பு / தமிழீழ அழகு / இயற்கை / Vettiyalagan

Vettiyalagan

Vettiyalagan
     
     
Vettiyalagan
விளக்கம்: Sunset in Kilinochchi.
திறவுச்சொல்: Vettiyalagan
பதிவுநாள்: 31.12.2012 14:02
வரவுகள்: 1455
தரவிறக்கம்: 46
தரம்: 5.00 (1 வாக்கு(கள்))
கோப்பின் அளவு: 38.9 KB
பதிவு செய்தவர்: admin

IPTC Info
படத்தின்பெயர்: Vettiyalagan
திறவுச்சொற்கள்: Vettiyalagan
Byline: Vettiyalagan
பதிப்புரிமை விபரம்: Photography Unit of Liberation Tigers
தலைப்பு: Sunset in Kilinochchi.
 அடுத்தபடம்:

Vettiyalagan   

 


 
 
 
 
 
 
© Copyright 2005 - 2013, Aruchuna.com. All right reserved.
அனைத்து உரிமைகளும் அருச்சுனா இணையத்திற்கே
http://www.aruchuna.com - info@aruchuna.com