முகப்பு / மக்கள் துயர் / இயற்கை வன்முறை / Mullaitheevu

Mullaitheevu

Mullaitheevu
     
     
Mullaitheevu
விளக்கம்: Tsunami devastation in Mullaitheevu
திறவுச்சொல்: tsunami, mullaitheevu
பதிவுநாள்: 30.12.2012 12:39
வரவுகள்: 479
தரவிறக்கம்: 28
தரம்: 0.00 (0 வாக்கு(கள்))
கோப்பின் அளவு: 69.5 KB
பதிவு செய்தவர்: admin

முதற்படம்:

Mullaitheevu
IPTC Info
படத்தின்பெயர்: Mullaitheevu
திறவுச்சொற்கள்: tsunami, mullaitheevu
பதிப்புரிமை விபரம்: Photography Unit of Liberation Tigers
தலைப்பு: Tsunami devastation in Mullaitheevu
 அடுத்தபடம்:

Mullaitheevu   

 


 
 
 
 
 
 
© Copyright 2005 - 2013, Aruchuna.com. All right reserved.
அனைத்து உரிமைகளும் அருச்சுனா இணையத்திற்கே
http://www.aruchuna.com - info@aruchuna.com