முகப்பு / மக்கள் துயர் / இயற்கை வன்முறை / Tsunami

Tsunami

Tsunami
     
     
Tsunami
விளக்கம்: Tsunami Devastation.
திறவுச்சொல்: tsunami
பதிவுநாள்: 30.12.2012 12:36
வரவுகள்: 487
தரவிறக்கம்: 22
தரம்: 0.00 (0 வாக்கு(கள்))
கோப்பின் அளவு: 43.6 KB
பதிவு செய்தவர்: admin

IPTC Info
பதிப்புரிமை விபரம்: Photography Unit of Liberation Tigers
 அடுத்தபடம்:

Mullaitheevu   

 


 
 
 
 
 
 
© Copyright 2005 - 2013, Aruchuna.com. All right reserved.
அனைத்து உரிமைகளும் அருச்சுனா இணையத்திற்கே
http://www.aruchuna.com - info@aruchuna.com