முகப்பு / பண்பாடு / தமிழர் விழா / Thamilar Naal

Thamilar Naal

Thamilar Naal
     
     
Thamilar Naal
விளக்கம்: Pongal & Tamils Day festival celeberation in Kilinochchi.
திறவுச்சொல்: Pongal, Tamils, festival, kilinochchi
பதிவுநாள்: 30.12.2012 12:23
வரவுகள்: 456
தரவிறக்கம்: 26
தரம்: 5.00 (1 வாக்கு(கள்))
கோப்பின் அளவு: 72.2 KB
பதிவு செய்தவர்: admin

IPTC Info
படத்தின்பெயர்: Thamilar Naal
திறவுச்சொற்கள்: Pongal, Tamils, festival, kilinochchi
பதிப்புரிமை விபரம்: Photography Unit of Liberation Tigers
தலைப்பு: Pongal & Tamils Day festival celeberation in Kilinochchi.
 அடுத்தபடம்:

Thamilar Naal   

 


 
 
 
 
 
 
© Copyright 2005 - 2013, Aruchuna.com. All right reserved.
அனைத்து உரிமைகளும் அருச்சுனா இணையத்திற்கே
http://www.aruchuna.com - info@aruchuna.com