முகப்பு / மக்கள் துயர் / அரச வன்முறை

அரச வன்முறை
சிறிலங்கா அரசின் இனவழிப்பு நடவடிக்கையில் துயருறும் மக்கள் (வரவுகள்: 2049)


இப்பக்கத்தில் 17 முதல் 17 வரையான படங்கள் உள்ளன. || மொத்த படங்கள்: 17 || மொத்த பக்கம்(கள்): 2 ||


State terrorism
State terrorism

     

«« தொடக்கம்  «கடந்தது  1  2  

படங்களின் எண்ணிக்கை: 

 


 
 
 
 
 
 
© Copyright 2005 - 2013, Aruchuna.com. All right reserved.
அனைத்து உரிமைகளும் அருச்சுனா இணையத்திற்கே
http://www.aruchuna.com - info@aruchuna.com