முகப்பு / மக்கள் துயர் / அரச வன்முறை

அரச வன்முறை
சிறிலங்கா அரசின் இனவழிப்பு நடவடிக்கையில் துயருறும் மக்கள் (வரவுகள்: 2074)


இப்பக்கத்தில் 1 முதல் 16 வரையான படங்கள் உள்ளன. || மொத்த படங்கள்: 17 || மொத்த பக்கம்(கள்): 2 ||


State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism

State terrorism
State terrorism


1  2  அடுத்தது»  இறுதி »»

படங்களின் எண்ணிக்கை: 

 


 
 
 
 
 
 
© Copyright 2005 - 2013, Aruchuna.com. All right reserved.
அனைத்து உரிமைகளும் அருச்சுனா இணையத்திற்கே
http://www.aruchuna.com - info@aruchuna.com